top of page
לוגו שקוף.png
התמקדות 

"מה שאמיתי הוא כבר כך. להכיר באמת לא מחמיר אותה. לא להיות פתוח לגביה לא גורם לה להיעלם. מכיוון שהיא אמת, מה שיש לעשות הוא לנהל איתה אינטראקציה... אנשים יכולים להתמודד עם האמת, כי הם כבר סובלים ממנה."  יוג'ין ג'נדלין

טכניקת ההתמקדות, Focusing, פותחה על ידי הפילוסוף והפסיכולוג פרופסור יוג'ין ג'נדלין, והיא מתבססת על סדרת מחקרים שנערכו באוניברסיטת שיקגו לגבי יעילות הטיפול התרפויטי. בתחילת שנות ה-70´ ביקש ג´נדלין לבדוק מתי טיפול מצליח ליצור שינוי אמיתי בחיי המטופלים. במחקר נרחב שערך הוא מצא כי קיים מכנה משותף לכל האנשים שהטיפול בהם הצליח ויצר שינוי מהותי: זו הייתה יכולתם הטבעית להקשיב לתחושות פיזיות – גופניות בתוכם, וליצור דיאלוג אמיתי בין התודעה לגוף. יכולת הדיאלוג והקבלה של תחושות הגוף אפשרה לאותם מטופלים להגיע לתובנות עמוקות בטיפול, והביאה גם לשחרור ולהקלה.

התמקדות, Focusing, היא טכניקה עדינה ועוצמתית, שמלמדת כיצד להקשיב לתחושה שאנו חווים בגוף הפיזי, וללמוד ממנה מה באמת קורה לנו. אפשר לראות את הטכניקה כצרור מפתחות שעוזר להגיע פנימה, לתוך עצמנו, ולצאת עם תשובות משמעותיות לכל מה שמעסיק אותנו. זוהי טכניקה מעשית לחיי היומיום שנועדה ללמד אותנו מהי האמת הפנימית שלנו בכל מצב או אירוע. הטכניקה עוזרת לנו לראות את כל חלקי הנושא שאיתו אנו מתמודדים, ולזהות אפשרויות חדשות לפעולה. מתמקד מיומן מצליח גם  במצבים קשים לברר עם עצמו מהו הצעד הנכון לקראת פתרון. 
 
התמקדות היא אופטימית, משום שהיא מבוססת על עצם הציפייה החיובית לשינוי. היא לא תופסת את האדם כתבנית מקובעת, אלא רואה אותו כמי שנמצא בתהליך מתמשך של שינוי והתקדמות.  ההתמקדות תופסת את מה שאנו מכנים "בעיות"-כאותם מקומות ש"נעצרו" ולא השתנו בחיינו. מטרת ההתמקדות היא לשחרר אותם.כאשר אתה מתמקד בדרך נכונה אתה לא רק מצפה לשינוי; אתה יוצר שינוי בעצם פעולת ההתמקדות.

"מה שמנותק ממך, ואינך מרגיש אותו, נשאר כמו שהוא. כאשר הוא מורגש הוא משתנה."   יוג'ין ג'נדלין
 

bottom of page